Informații generale

Clima teritoriului GAL Calafat aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene datorită poziției din sud-vestul României. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrala și nordică a țării, cu o medie anuală de 10-11.5 °C.  

Merită menționat existența în sudul județului a celei mai mari suprafețe nisipoase din țară, în paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumulările de precipitații. După aspectul general predominant al reliefului, teritoriul GAL Calafat poate fi considerat un județ de câmpie, iar după agentul principal care a generat formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului său se încadreaza perfect în categoria regiunilor dunărene.

Se încarcă